Tietoja ajokortista

Kaikki ensimmäistä ajokorttia suorittavat:
– 4 tunnin teoriakoulutus liikenteen perusteista
– mopon ajokortin suorittamiseksi ei vaadita muuta pakollista koulutusta tai opetusta

Henkilöauton ajokorttia suorittavat lisäksi:
– ajo-opetusta vähintään 10 tuntia
– riskikoulutus 8 tuntia

Ensimmäistä moottoripyöräkorttia suorittavat:
– ajo-opetusta vähintään 5 tuntia

Ensimmäisen ajokortin suorittajan pakollinen 4 tunnin teoriakoulutus
Kaikkien minkä tahansa moottoriajoneuvon ensimmäistä ajokorttia suorittavien on käytävä pakollinen 4 tunnin teoriakoulutus tieliikenteen perusteista. Koulutuksessa annetaan perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista. Tätä koulutusta ei kuitenkaan tarvitse käydä kuin kerran. Jos aiot suorittaa henkilöauton ajokortin ja sinulla on jo esim. mopokortti, ei koulutusta tarvitse käydä uudestaan. koulutusta ei myöskään tarvitse käydä, jos sinulla on lakimuutoksen voimaantullessa 1.7.2018 jo jonkun moottoriajoneuvon ajokortti.

Henkilöauton ajokorttia suorittavan 8 tunnin riskikoulutus
Lakimuutoksen jälkeen henkilöauton ajokortin suorittamiseen kuuluu pakollinen 8 tunnin riskikoulutus. Riskikoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta. Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Riskikoulutus suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot sekä liikenteessä toimiminen ovat hyvin hallinnassa. Käytännössä riskikoulutus kannattaa käydä vasta juuri ennen kuljettajantutkintoa, kun muu harjoittelu ja opetus on jo saatu päätöksen.
Uusi riskikoulutus on oltava suoritettuna, jos menet ajokokeeseen 1.7.2018 jälkeen.

HUOM! Jos olet jo suorittanut henkilöauton ajokortin, mutta et ole vielä käynyt harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetusta, tulee sinun suorittaa 1.7.2018 jälkeen nämä vaiheet osallistumalla riskikoulutukseen.